Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
71 314 62 51

Adres e-mail
bierutow@bierutow.pl

Dodatkowa strona www
www.bierutow.pl

Strona BIP
bierutow.biuletyn.net

Adres:

Urząd Miejski w Bierutowie
Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miejski w Bierutowie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w  Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12;
 2. przedstawicielem Administratora jest – nie wyznaczono przedstawiciela.
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel.71 314 62 51 wew. 38, e-mail: sekretarz@bierutow.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie w 2023 r.”
 5. podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest Pana/Pani zgoda, jako osoby fizycznej.
 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie – dane nie będą przekazywane.
 7. Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej – dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych upływa z ustaniem celu przetwarzania, tj, archiwizacją dokumentacji z przeprowadzonej procedury budżetu obywatelskiego – początek roku 2024.
 9. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych.
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.