Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Bierutowie

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Bierutów w sprzęt i armaturę gaśniczą

Szacunkowy koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Solnikach Małych

Koszt: 44 170 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Budżet obywatelski; 14170 zł , dofinansowanie od gminy Bierutów: 30 tys.

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Bierutów w wyposażenie osobiste oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: w realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

"Bezpieczna strefa" wymiana ogrodzenia wokół terenu sportowo-rekreacyjnego

Koszt: 25 830 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy

Koszt: 20 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie Siłowni i Hali Sportowej w akcesoria treningowe

Koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż piłkochwytów na boisku Stadionu Miejskiego w Bierutowie

Koszt: 10 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Gry podwórkowe w sołectwach

Koszt: 45 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Mała sala kinowa w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie - bezpłatne seanse

Koszt: 10 500 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw w Zbytowej

Koszt: 4 500 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Gry podwórkowe - postawmy na bezpieczny ruch, zabawę i edukację dzieci !

Koszt: 35 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa strażaków z jednostki OSP w Bierutowie poprzez doposażenie w umundurowanie specjalne

Koszt: 24 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 19'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie świetlicy szkolnej w Wabienicach

Koszt: 1 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie OSP w Bierutowie w sprzęt do usuwania skutków nawałnic oraz wykrywania zagrożeń

Koszt: 16 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bierutowie

Koszt: 40 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Bierutowianie Bis"

Koszt: 4 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Organizacja i przeprowadzenie zawodów karate dla dzieci i młodzieży. III Mistrzostwa Ziemi Bierutowskiej pod patronatem Burmistrza Bierutowa

Koszt: 6 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Zakup defibrylatora oraz szkolenie z zakresu obsługi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie

Koszt: 8 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw przy ul. 1-go Maja w Bierutowie

Koszt: 16 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Poprzedni zadanie
Następny zadanie