Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1 Gry podwórkowe - postawmy na bezpieczny ruch, zabawę i edukację dzieci !

Koszt po weryfikacji: 35 000 zł

Wybrany do realizacji

2 Poprawa bezpieczeństwa strażaków z jednostki OSP w Bierutowie poprzez doposażenie w umundurowanie specjalne

Koszt po weryfikacji: 24 000 zł

Wybrany do realizacji

3 Doposażenie świetlicy szkolnej w Wabienicach

Koszt po weryfikacji: 1 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie