Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1 Wykonanie studni wierconej do nawadniania boiska w Solnikach Małych

Rodzaj: Lokalny

Koszt: 22 526 zł

Projekt dotyczy wykonanie studni wierconej

Wybrany do głosowania

2 Wykonanie ogrodzenia wokół boiska w Sątoku

Rodzaj: Lokalny

Koszt: 29 866 zł

Wykonanie zadania wpłynie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Bierutów przebywających na terenie boiska

Wybrany do głosowania

3 Wiata rekreacyjna - odpoczynek wśród kwiatów w Wabienicach

Rodzaj: Lokalny

Koszt: 27 000 zł

Budowa wiaty pozwoli na aktywizacje i integrację mieszkańców oraz wzmocni przynależność do społeczności lokalnej i Gminnej

Wybrany do realizacji

4 Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Bierutowie

Rodzaj: Lokalny

Koszt: 30 000 zł

Kompleksowe przygotowanie i wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Bierutowie poprawi jakość trawy co wpłynie na ... więcej »

Kompleksowe przygotowanie i wykonanie automatycznego systemu nawadniania murawy boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Bierutowie poprawi jakość trawy co wpłynie na komfort korzystania z obiektu.

Wybrany do realizacji

5 Doposażenie wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Bierutów w sprzęt i armaturę gaśniczą

Rodzaj: Ponadlokalny

Koszt: 10 000 zł

Zakup sprzętu i armatury gaśniczej będzie pomocny w wykonywaniu działań ratowniczo-gaśniczych, podczas wypadków,pożarów jak i klęsk żywiołowych

Poprzedni zadanie
Następny zadanie